Stejná šance 2006, 2. ročník

Občanské sdružení Rytmus v rámci programů Národní politiky podpory jakosti 1. února 2006 vyhlásil pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka druhý ročník soutěže o nejlepšího zaměstnavatele Stejná šance – Zaměstnavatel 2006.                                                                   
V krajích Libereckém, Ústeckém, Plzeňském, Pardubickém, Jihočeském, Jihomoravském, Středočeském a v Praze vybíraly odborné hodnotitelské komise ty zaměstnavatele, kteří dokázali pro zaměstnání znevýhodněného zaměstnance nejvíce udělat. Komise přihlížely k několika kritériím, zahrnujícím například typ uzavřeného pracovně-právního vztahu, typ znevýhodnění zaměstnance v souvislosti se zastávanou pozicí, stejně jako délku pracovního vztahu,  opakované zaměstnávání či účast zaměstnance na neformálních firemních akcích.
Z každého regionu byli nakonec vybráni tři zaměstnavatelé k postupu do národního finále. V Praze se tedy sejdou zástupci Města Bystré, Restaurace McDonald´s Pardubice, Východočeského divadla Pardubice, Jandouš Restaurantu (McDonald´s) Most, Mostecké uhelné, Mechaniky Teplice, A – Keramiky Plzeň, společnosti WEILER Holoubkov, firmy Jan Janespal Plzeň, BauMaxu Liberec, Centra zdravotní a sociální péče Liberec, OD TESCO Liberec, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Města Říčany, Pivovaru Ferdinand Benešov, Carrefouru Nový Smíchov, Restaurace McDonald´s Praha 6, Psychiatrické léčebny Bohnice, IKEA Brno, společnosti Kepák Brno, firmy Ing. Jan Blatný Ivančice, RUMPOLD-B Tábor, firmy Jaromír Čížek Komařice a Vysoké školy evropských a regionálních studií České Budějovice.

Mezi těmito dvaceti čtyřmi firmami se 11.5. 2006 v 17.00 v Opletalově ulici 29, Praha 1 rozhodovalo o té, která se stane „jedničkou“ v zaměstnávání lidí s handicapem pro rok 2006. „Cílem této soutěže je nejen poskytnout firmám zaměstnávajícím lidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním veřejné uznání, ale prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby tyto osoby zaměstnávaly,“ upřesňuje Milada Vondráčková z občanského sdružení Rytmus, které druhý ročník této soutěže v letošním roce vyhlásilo.
Soutěž byla součástí projektu „Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem EU a českým státním rozpočtem v rámci Evropské iniciativy Equal. Navazovalo na ni mezinárodní setkání se zástupci firem zaměstnávajících obdobným způsobem zaměstnance znevýhodněné na volném trhu práce z  Portugalska a ze Severního Irska. Ti byli hosty slavnostního podvečera při vyhlašování  vítěze soutěže a účastníky navazujících pracovních setkání 12. a 13.5. v Praze v hotelu Olympic Tristar. Předmětem těchto setkání s českými zaměstnavateli byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti sociální odpovědnosti firem.
Součástí projektu byla také cyklus seminářů se stejným tématem pro zaměstnavatele v regionech.

 Pozvánka: Národní finále STEJNÁ ŠANCE – Zaměstnavatel 2016

Vítěz Stejná šance – Zaměstnavatel 2006

11.5.2006 v podvečerních hodinách byl v Praze určen nejlepší zaměstnavatel lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním pro rok 2006. Stal se jím jeden z vítězů regionálního kola soutěže v Jihočeském kraji, kterého do soutěže nominovalo  občanské sdružení Koník České Budějovice.

Na slavnostním podvečeru pohovořil o prospěšnosti zaměstnávání lidí s postižením v běžném pracovním prostředí prezident Hospodářské komory ČR ing. Jaromír Drábek, který převzal nad soutěží osobní záštitu. Ze zkušeností, které přítomným sdělil Dr. Augusto Sousa z portugalské organizace sociální solidarity RUMO, vyplývala větší samozřejmost práce znevýhodněných pracovníků u běžných zaměstnavatelů v Portugalsku oproti České republice.

Do národního finále soutěže postoupilo z regionálních kol 24 firem a organizací, které zaměstnávají pracovníky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v běžném pracovním prostředí. Všechny byly symbolicky odměněny nejen za sociální odpovědnost, ale především za odvahu, trpělivost, vynalézavost, schopnost vcítění do situace člověka, který své pracovní uplatnění hledá hůře než ostatní. Tento zdánlivě obyčejný lidský přístup se rozhodli vyhlašovatelé soutěže dál nevyhodnocovat, proto byl vítěz vylosován. Losováním byl pověřen jeden ze spokojených zaměstnanců se zdravotním postižením, který svého zaměstnavatele do soutěže také nominoval.

„Mně v životě taky leckdo pomohl, tak proč bych i já někomu neposkytl šanci“, řekl pan Jaromír Čížek na dotaz, proč zaměstnává znevýhodněného člověka. V jeho malé rodinné firmě – uměleckém kovářství – pracuje od začátku roku 2006 jako pomocný dělník mladý muž se sociálním znevýhodněním, který neměl žádné pracovní zkušenosti. Svou práci nemůže vykonávat bez dozoru, na pracovišti potřebuje velmi intenzivní podporu, a tak je jeho zaměstnání pro soukromého podnikatele pana Čížka dost náročné. „Rozhodně mě to ale neodrazuje, v budoucnu, jestli Vladimír odejde, rád zaměstnám někoho jiného“, vyjádřil se vítěz soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2006.

Stejná šance - zaměstnavatel roku 2023

Právě připravujeme jubilejní 10. ročník soutěže zaměstnavatelů, kteří ve své firmě zaměstnávají člověka se zdravotním postižením.

Už brzy spustíme nový web se všemi informacemi. 

Pro aktuální dění nás sledujte na Facebooku.

This will close in 15 seconds