Stejná šance 2018, 8. ročník

8. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018 byl vyhlášen celkem v 7 krajích, napříč celou Českou republikou:

 • Hlavní město Praha
 • Karlovarský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Jihočeský kraj                                        

Praha

8. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018 vyvrcholil 23. 5. 2018 v Sále architektů na Staroměstské radnici, kde proběhlo slavnostní vyhlášení.

Během něj byla předána ocenění společensky odpovědným firmám v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Letošním pražským vítězem se stala Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group. Na druhé příčce se umístila Komerční banka, a. s. a třetí místo patří AVAST Software, s. r. o.

 „Veřejnost měla možnost do soutěže nominovat zaměstnavatele od 5. března do 23. dubna. V Praze jsme celkem obdrželi 41 nominací, ze kterých porota na základě stanovených kritérií zvolila vítěze.“ Řekla Anna Kaucká, koordinátorka letošního ročníku soutěže a specialistka na spolupráci se zaměstnavateli v organizaci Rytmus.

Cílem soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se zdravotním znevýhodněním zaměstnávaly.

8. ročník soutěže proběhl pod záštitou hl. m. Praha a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Tisková zpráva ke stažení, Praha

 


Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji se letošním vítězem stal Kynšperský pivovar, s.r.o., Kynšperk nad Ohří. Na druhé příčce se umístili dva zaměstnavatelé, Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Karlovy Vary Krajský úřad, Karlovy Vary, třetí místo patří firmě Sedmé nebe, Ráj dětí a maminek, Oloví.

 Veřejnost měla možnost do soutěže nominovat zaměstnavatele od 5. března do 23. dubna. V Karlovarském kraji nominovala veřejnost celkem 30 zaměstnavatelů, ze kterých porota na základě stanovených kritérií zvolila vítěze.

8. ročník soutěže v Karlovarském kraji proběhl pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hejtmanky Karlovarského kraje.

Tisková zpráva ke stažení, Karlovarský kraj

 


Ústecký kraj

Dne 22.5.2018 proběhlo na Krajském Úřadě Ústeckého kraje slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 a Kolega 2018. Jednalo se o 8. ročník soutěže, která se konala v 7 krajích. V Ústeckém kraji převzal záštitu 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA.

Soutěž byla pořádána již tradičně ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého. Pořadatelem soutěže v Ústeckém kraji byla obecně prospěšná společnost Agentura Osmý den, o.p.s., která podporuje lidi se zdravotním znevýhodněním při přechodu na trh práce.

Do krajského kola bylo v kategorii Zaměstnavatel 2018 přijato 64 nominací pro 39 firem, které vyhodnotila odborná komise. „V každém ročníku je nominováno více zaměstnavatelů než v tom předchozím. Značí to zájem ze strany firem a jejich ochotu zaměstnávat pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Nominovány byly firmy malé i velké, rodinné i nadnárodní, s různým zaměřením působící v několika regionech Ústeckého kraje,“ doplňuje ředitelka Agentury Osmý den, o.p.s. „Potěšilo mě, že vítězem letošního ročníku se stala malá firma Jaroslava Formánka, která provozuje Řeznictví a uzenářství pod Klášterem v Rumburku. Na druhém místě se umístilo ústecké call centrum Attigente Group, spol. s r.o. Na třetím místě se shodným počtem bodů umístily dvě restaurace KFC firmy AmRest s.r.o. jedna z Ústí nad Labem a druhá z Chomutova.

Tisková zpráva, Ústecký kraj


Jihomoravský kraj

Ocenit zaměstnavatele osob se zdravotním znevýhodněním. To bylo cílem soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018, která se v letošním roce koná v sedmi krajích České republiky. V Jihomoravském kraji byla vyhlašovatelem soutěže nezisková organizace AGAPO, o.p.s., která se podporou zaměstnanosti osob s handicapem zabývá již 14 let.

Vyhodnocení zaslaných nominací se ujala odborná porota, která hodnotila například druh úvazku, jaký handicapovaný zaměstnanec ve firmě má či kolik zdravotně znevýhodněných firma celkem zaměstnává. Neplatí však, že čím více handicapovaných pracovníků ve firmě působí, tím získává zaměstnavatel více bodů. „Cílem soutěže je ocenit běžné firmy nebo instituce z otevřeného trhu práce. Nejvíce oceňujeme, když firma zaměstnává zdravotně znevýhodněné, a přitom podle zákona vůbec nemusí, nebo jich zaměstnává více, než zákon ukládá,“ vysvětlil ředitel pořádající organizace a zároveň předseda poroty Jakub Purdjak.

Dále porota zohledňovala například začlenění pracovníka do kolektivu nebo přívětivost pracovního prostředí. Do užšího výběru se dostalo hned několik zaměstnavatelů a rozhodování nebylo snadné. Nakonec se celkovým vítězem stalo pekařství MaJa z Dolních Dunajovic. „V našem pekařství pracuje několik zaměstnanců s invalidním důchodem druhého i třetího stupně, jsou to klienti chráněného bydlení v Klentnici. I když práce s nimi není vždy jednoduchá, jsem velmi rád, že je mám. V současnosti si ani neumím představit, jak bych bez nich zvládl zajistit směny a provoz pekařství,“ prozradil Antonín Šmíd, který je majitelem a jednatelem vítězné firmy. Druhé místo pak získala brněnská firma Greenvia, která se zabývá údržbou zeleně a v otázce zaměstnávání handicapovaných je velmi iniciativní. „Firma Greenvia nás zaujala především tím, že se jedná o malou firmu do 25 zaměstnanců, a proto se na ni nevztahuje zákonná povinnost zaměstnávání osob s handicapem,“ vysvětlil Jakub Purdjak. Třetí místo si zasloužila obecně prospěšná společnost Sanus Brno, která poskytuje pečovatelské služby. Zvláštní cena pak byla udělena Kanceláři veřejného ochránce práv.

Tisková zpráva ke stažení, Jihomoravský kraj


Liberecký kraj

Dne 21. 6. 2018 ve 14 hodin proběhlo na Krajském úřadě Libereckého kraje slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018. Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů z Libereckého kraje, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

Soutěž se pořádá pravidelně každé dva roky již od roku 2004. Pokaždé je vyhlášena v několika krajích ČR, kde působí organizace, které se zabývají podporovaným zaměstnáváním. Letos byla vyhlášena v šesti krajích České republiky Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském, Středočeském, Ústeckém a v Praze. V Libereckém kraji soutěž vyhlásila nezisková organizace Rytmus Liberec, o.p.s. Záštitu nad soutěží převzala ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„14 let vedu skvělý tým organizace, která dává podporu lidem se zdravotním znevýhodněním získat zaměstnání v běžném prostředí. Podmínky dostat se na otevřený trh práce jsou zvláště pro tyto lidi ztížené. O to víc je úžasné vidět spokojenost těch, kteří byli přijati do firem a stali se rovnocennými zaměstnanci a kolegy…“ říká Antónia Dechťarová, ředitelka organizace Rytmus Liberec, o. p. s.

Základní podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání na otevřeném trhu práce v běžných firmách, mimo chráněné prostředí.

Sběr nominací začal 2. dubna a byl ukončen 20. května 2018. Nominovat zaměstnavatele mohla široká veřejnost vyplněním online nominačního listu a prostřednictvím tištěných nominačních listů, které byly distribuovány na vybraných místech v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jilemnici a Semilech.

Celkem bylo obdrženo 30 nominací na 24 firem. Nominace byly vyhodnoceny pětičlennou odbornou komisí. “Komise hodnotila krom jiného i typ pracovní smlouvy, zapojení zaměstnance do kolektivu, přizpůsobení pracovních podmínek a další.” Uvedla k hodnocení nominačních listů Antónia Dechťarová.

Vítězi letošního 8. ročníku se stali: 1. místo: Norwood s. r. o., Česká Lípa, 2. místo: Hotel Epocha, Janov nad Nisou, 3. místo: Základní škola speciální, Semily.

Aktuální informace, nominační listy i průběh předchozích ročníků naleznete na internetových stránkách pořádající organizace: www.rytmusliberec.cz  a www.stejnasance.cz.

Tisková zpráva ke stažení, Liberecký kraj


Středočeský kraj

V Malostranské besedě v Praze 11. října 2018 převzali při slavnostním vyhlášení 8. ročníku soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 ocenění zástupci nominovaných středočeských firem. Tato prestižní akce proběhla v 7 krajích a je určena pouze zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí (tzn. v prostředí, kde pracují převážně lidé bez postižení). Tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.  Ve Středočeském kraji soutěž pořádá Rytmus Střední Čechy, o.p.s. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vyhlášení rytmicky doprovodila kapela Czech – IT, která sklidila u obecenstva velký úspěch.

Proč veřejnost nominovala 50 středočeských firem – zaměstnavatelů? Nejčastější důvod již napovídá samotný název soutěže. Firmy  zaměstnancům s postižením dávají stejnou šanci uplatnit se v práci. Zaměstnavatelé si této nominace velmi považovali pro pozitivní zpětnou vazbu ke své personální a firemní kultuře. Za společnosti Kemper spol. s r. o. a Ebas spol. s r. o. zazněla výzva, že jejich cílem je podpořit dobrou a fungující praxi ve společnosti. Paní Kulovaná reprezentantka benešovské firmy Baest, Machines & Structures, a.s. uvedla, že firma je otevřená společnost, která se snaží dávat příležitost všem lidem bez ohledu na jejich zdravotní stav.

Organizátoři setkání nejvíce ocenili sociální odpovědnost zaměstnavatelů, která je motivována tvůrčí snahou hledat ten konkrétní vhodný způsob, jak umožnit člověku se zdravotním postižením pracovat. Ne hledat množství argumentů, proč to není možné. Zástupce firmy Amazon.com získal velký potlesk za sdílení pravidla, které v jejich firmě funguje: „Nejdůležitější je vždy akcentovat to lidské v nás a ostatní se již přidá.“

Odborná komise složená ze zástupce Středočeského kraje, člena správní rady a zástupkyně společnosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s. vyhodnotila navržené nominace dle konkrétních kvantitativních a kvalitativních kritérií.

1. místo obhájila z minulého ročníku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. na 2. místo postoupila BILLA, spol. s. r. o. a 3. místo vyhrála nově nominovaná firma Amazon.com.
4. až 15. místo získali – Kaufland Česká republika, v.o.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, ICSS Odlochovice , CZC.cz,s.r.o., Centrin CZ, s.r.o., Kemper spol. s r. o., Cirgus – Jan Mejsnar, Ebas spol. s r. o., Město Vlašim, Potraviny Vlasák Týnec nad Sázavou, Baest,Machines &Structures,a.s., Allcomp, a.s. .

Nominány byly také firmy Tesco Stores ČR, a.s. – supermarket Čerčany, Základní škola Vorlina – Vlašim a Kart Steel,s.r.o., kterým také děkujeme, protože každého pracovního místa na nechráněném trhu práce si velmi vážíme.

Naše zkušenosti a odbornou podporu nabízíme každému zaměstnavateli, který se rozhodne realizovat myšlenku dát šanci pracovat člověku se zdravotním postižením, který musí překonat jiné často nemalé překážky na cestě k zaměstnání. Děkujeme jednatelům Malostranské besedy za reprezentativní prostory, Vladislavovi Slezákovi za moderování akce a kapele Czech – IT za hudební doprovod. I díky vám jsme spolu čas strávili v přátelské atmosféře.

Tisková zpráva ke stažení, Středočeský kraj


O soutěži:

Stejná šance je prestižní soutěž pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat ve své firmě člověka se zdravotním znevýhodněním. Tento rok bude probíhat již osmý ročník. Jedná se o soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se zdravotním znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. 8. ročník soutěže probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018 je vyhlášena celkem v 7 krajích:

 • Hlavní město Praha (Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.)
 • Karlovarský kraj (Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.)
 • Středočeský kraj (Rytmus Střední Čechy, o. p. s.)
 • Ústecký kraj (Agentura Osmý den, o. p. s.)
 • Liberecký kraj (Rytmus Liberec, o. p. s.)
 • Jihomoravský kraj (AGAPO, o. p. s.)
 • Jihočeský kraj (MESADA, z. s.)

Rozhovor o soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel 2018 na ČRo Plzeň.

Stejná šance - zaměstnavatel roku 2023

Právě připravujeme jubilejní 10. ročník soutěže zaměstnavatelů, kteří ve své firmě zaměstnávají člověka se zdravotním postižením.

Už brzy spustíme nový web se všemi informacemi. 

Pro aktuální dění nás sledujte na Facebooku.

This will close in 15 seconds